Ankieta badająca stopień zadowolenia klientów firmy Chromex

 1. Jak często w ostatnim miesiącu korzystał/a Pan/Pani z usługi firmy Chromex ?
  1. 1
  2. 2-3
  3. Powyżej 3

 2. Jak ocenia Pan/Pani jakość ogumienia zakupionego w firmie Chromex ?
  1. Bardzo dobra
  2. Dobra
  3. Średnia
  4. Słaba

 3. Jak ocenia Pan/Pani jakość obsługi przez firmę Chromex ?
  1. Bardzo dobra
  2. Dobra
  3. Średnia
  4. Słaba

 4. Czy zakupiony w firmie Chromex towar został Panu/Pani dostarczony w terminie ?
  1. Tak
  2. Nie

 5. Czy planuje Pan/Pani dalsze zakupy w firmie Chromex ?
  1. Tak
  2. Raczej tak
  3. Raczej nie
  4. Nie